Geïnteresseerd in onze surveillancedienst?

I.S.G.F. (International Security Group Four)

I.S.G.F. is een van de eerste beveiligingsbedrijven die een directe communicatie mogelijk maakt tussen klanten en surveillanten. Wij beschikken over een communicatie platform waar onze klanten 24/7 een verzoek om assistentieverlening kunnen indienen bij ISGF, eenvoudig op de smartphone en gebruikmakend van een keuzemenu. Bij het registreren worden uw persoonlijke gegevens opgeslagen volgens Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in ons datacenter. De surveillant krijgt van het datacenter deze gegevens op zijn smartphone binnen. Hij kan de aanvraag onmiddellijk behandelen en tot actie overgaan.

ISGF Beveiliging legt zich toe op samenwerking met partners en overheden die zich ook inzetten voor veiligheid.

Op aanvraag ontwikkelen wij projecten voor bedrijven die te maken hebben met een grote kans op terroristische aanslagen.

Dit betreft vooral het veilig stellen en op een tactisch onopvallende wijze vervoeren van waardevolle informatie of personen.

Top