Missie, visie en strategie

MISSIE

International Security Group Four is een bedrijf met ambities gericht op de toekomst van de veiligheid. Wij zijn een bedrijf met het oog scherp gericht op ontwikkelingen op het gebied van veiligheid en misdaad.

VISIE

International Security Group Four wil een bedrijf zijn dat:

  • Een leidende positie inneemt op de Nederlandse beveiligingsmarkt en binnen 5 jaar zijn positie internationaal versterkt.
  • Investeert in vakmanschap van medewerkers, in kennis en technologie, en zowel preventief als repressief optreedt.
  • Zorg draagt voor de veiligheid naar onze medewerkers en klanten toe.
  • Een professionele relatie heeft met onze klanten en medewerkers.

STRATEGIE

Onze strategie heeft een aantal kernwaarden:
Klanten: Uitbreiding van ons klantenbestand en handhaving van de kwaliteit van projecten bij bestaande klanten.
Kennis: Investeren in nieuw vakmanschap, omscholing van medewerkers wat betreft technologie en crimineel gedrag.
Veiligheid: Het scheppen van een veilige werkomgeving voor onze medewerkers en klanten.
Maatschappelijk verantwoord ondernemen en het waarborgen van de continuïteit van de veiligheid in Nederland.

Top