Persoonlijke Assistent Manager (PAM)

In ons land voelen burgers zich thuis of op straat geregeld onveilig. Voor slachtoffers van misdrijven geldt dit eens te meer. Bovendien hebben zij nazorg nodig om weer maatschappelijk te kunnen functioneren. Onze Registratie App (Personal Assistant Manager) is een uitstekend hulpmiddel om het geschonden vertrouwen in het gezag bij deze burgers terug te winnen en hen weer een veilig gevoel te bezorgen.

Met dit project willen wij de burgers laten zien dat zichtbaar 24/7 surveilleren in Nederland loont. Doordat er meer op straat wordt gesurveilleerd en er een betere samenwerking is tussen relevante instanties kan deze neerwaartse trend worden gestopt. Door niet aflatend toezicht op wat er op straat gebeurt kan er tijdig actie worden ondernomen. Met de Personal Assistant Manager (PAM) is het mogelijk om informatie en hulp bij calamiteiten snel te delen met onze mobiele surveillanten. Andere hulpdiensten zijn hier ook bij gebaat.

 

Ten behoeve van deze kwetsbare doelgroepen heeft International Security Group Four een zelfstandige service in het leven geroepen. In combinatie met de Registratie App kunnen wij een 24/7 waakzaamheid garanderen. Op elk gewenst moment kan een melding of verzoek direct naar een mobiele surveillant worden gestuurd. Deze surveillant heeft een eigen regio, ontvangt uw bericht en kan onmiddellijk uw aanvraag in behandeling nemen. Met de Registratie App die u heeft gedownload naar uw smartphone bent u altijd in verbinding met de surveillant in uw regio.

Hoe werkt de Personal Assistant Manager?

Na registratie bij ons krijgt u via een e-mail een wachtwoord om mee in te loggen op de Registratie App. Alle persoonlijke gegevens van u worden veilig verwerkt en opgeslagen in ons database centrum. De beveiliging van dit centrum vindt in eigen beheer plaats 24/7. De gegevens worden volgens de richtlijnen van
Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) General Data Protection Regulation (GDPR) opgeslagen. Ze worden nooit zonder uw toestemming vrijgegeven ten behoeve van andere instanties en andere doeleinden. Bij inschrijving op de website kunt u aangeven op het inschrijfformulier waar u zich doorgaans het meest onveilig voelt. De plekken die onze klanten aangeven worden als onveilig verwerkt en opgenomen in onze routeplanning. Ook de tijden en de redenen zijn van groot belang voor onze surveillanten. Vervolgens gaan de mobiele surveillanten op deze routes zichtbaar surveilleren. Heeft u behoefte aan persoonlijke begeleiding naar uw afspraak of werk en heeft u geen eigen vervoer, dan kunnen wij daar ook voor zorgen. Het vervoer naar uw bestemming vindt dan plaats in een van onze eigen auto’s.

Wie zijn onze doelgroepen?

Wat wij verstaan onder kwetsbare doelgroepen zijn burgers die zich dagelijks bij hun doen en laten thuis of op straat onveilig voelen. Vrouwen die buitenshuis werken bijvoorbeeld, of mensen die om reden van hun geaardheid het risico lopen van tegen de persoon gericht geweld. Of ook ouderen die vanwege hun leeftijd erg kwetsbaar zijn en zich niet goed kunnen verdedigen, of kinderen die de wereld nog moeten ontdekken en geen weet hebben van de gevaren die op de loer liggen.

Ons doel met dit project is om ervoor te zorgen dat ook deze kwetsbare groepen zich weer veilig kunnen voelen en deel uit kunnen maken van de maatschappij. Met de Registratie App geven wij de burgers weer het veilige gevoel op straat of thuis terug.

Dit bieden wij

  • Behalve uw inschrijfadres kunt u een locatie aangeven in Amsterdam waarvan u vindt dat het daar onveilig is. Wij zullen ook daar surveilleren.
  • Toegang tot het GPS-systeem, zodat u kunt zien waar onze surveillant zich bevindt.
  • Toegang tot onze voordelige diensten, zoals de Airport Service. Taxikosten van gemiddeld 45 euro enkele reis bij ons vanaf 35,00 euro!

Pam pakket

Gratis download van de Personal Assistent Manager.

24/7 surveillance op het inschrijfadres

Overige diensten

Onze prijzen zijn

19,95 euro per maand voor een jaarabonnement.

Begeleiding - Airport Service Amsterdam - Schiphol Airport vanaf 35,00 euro, klanten met een Schipholpas genieten een extra 10% korting.

Algemene voorwaarden:

- Een uittreksel V.O.G. Omdat wij samenwerken met overheidsinstanties op beschermd gebied (Schiphol Airport) zijn wij genoodzaakt  deze voorwaarde te stellen.

Inschrijven:

Wilt u in 2020 gebruikmaken van onze diensten, meldt u zich dan aan op de International Security Group Four website. Online kunt u het inschrijfformulier invullen zodra uw
gegevens en uw betaling zijn verwerkt. Start onze mobiele surveillant zijn ronde vanaf uw inschrijfadres, en heeft u behoefte aan een persoonlijke kennismaking, dan is dat altijd mogelijk.

Credits

Het is ook mogelijk om credits voor de airport service in boxen te kopen. Dit is voordelig voor klanten die regelmatig Schiphol Airport aandoen.

 

Bijzonderheden:

Geïnteresseerd in onze Personal Assistant Manager (PAM) dienst?
En heb je meer vragen over onze credits?

Top