Wie zijn wij?

ISGF Beveiliging legt zich toe op samenwerking met partners en overheden die zich ook inzetten voor veiligheid.

Oprichting

International Security Group Four is in 2000 opgericht met als taakstelling om de veiligheid in Nederland te verbeteren. Hiervoor heeft het de goedkeuring van het Ministerie van Justitie gekregen met keurmerk ND nummer 1795. De oprichter en zijn team van ISGF Beveiliging houden zich sindsdien bezig met de veiligheid in onze Nederlandse samenleving.

Samenwerking

ISGF Beveiliging hecht veel waarde aan samenwerking met partner organisaties en overheden die zich ook inzetten voor veiligheid. Samen gaan wij op zoek naar oplossingen voor een veilig land, door het nemen van zowel repressieve als preventieve maatregelen. Kwaliteit en dienstverlening. Kwaliteit en een goed resultaat zijn erg belangrijk, voor de klanten, maar ook voor ons als bedrijf. Om dit te bereiken heeft al ons personeel zich al bewezen en ontwikkeld als professionals in de beveiligingssector.

Speciale eenheid

Het unieke van International Security Group Four is dat wij beschikken over een speciale eenheid. Deze speciale tactische eenheid is zeer snel, zo niet onmiddellijk op te roepen en in te zetten. Dit kan op verzoek van ISGF zelf of ten behoeve van onze partners. Bij een zeer ernstige situatie met een hoge prioriteit (Code RED) treedt de zogenaamde zero tolerance procedure in werking, om daadkrachtig, snel en adequaat te kunnen reageren.  Grote risicovolle projecten vormen een uitdaging en bieden een uitstekende gelegenheid voor deze eenheid om haar waarde te bewijzen.

Projecten

Op aanvraag ontwikkelen wij projecten voor bedrijven die te maken hebben met een grote kans op terroristische aanslagen. Vanuit ISGF wordt dan een omvangrijke operatie opgestart. Specialisten (verkenners) van ISGF gaan eerst ter plaatse een volledig rapport opstellen van de locatie. Zij gaan enkele dagen bij de klant meedraaien om een precies beeld te krijgen van de risico’s en hoe wij die samen kunnen terugbrengen. Hun rapport wordt in tweevoud gedocumenteerd en vervolgens aangeboden aan de klant en de verantwoordelijke projectleider van ISGF. Eerst als beide partijen ermee akkoord zijn gegaan, worden verdere stappen ondernomen. Bekeken wordt dan welke medewerkers van ISGF het meest geschikt zijn, welke extra middelen wij gaan gebruiken en welke veiligheidsinstructies worden gehanteerd. Na een succesvolle afronding van het project volgt nog een service-periode van drie maanden. Deze is inbegrepen bij het contract en wordt aangeboden als een extra service naar onze klanten. Bij deze nazorg wordt bezien of de kwaliteit van het project voldoende gewaarborgd is en kan blijven.

Transport

Bij transportdiensten gaat het om snel en veilig transport van goederen of personen. Sleutelwoorden zijn hierbij tactiek en onopvallendheid. Hierbij moet worden gedacht aan zakelijke klanten of particuliere personen, dan wel zeer gevoelige informatie in de vorm van documenten of pakketten, die snel van A naar B moeten worden vervoerd. Begeleiding in de vorm van een volgwagen voor een VIP-voertuig of -konvooi, met hoge prioriteit, behoort ook tot onze mogelijkheden. Hiervoor leveren wij uitsluitend opgeleide en ervaren chauffeurs.

Geïnteresseerd in onze surveillancedienst?

Top